AC - service

AC-Service som en del av rutinkontrollen – Varför det sparar på ditt fordons livslängd

AC-service och -reparation behövs med jämna mellanrum för att se till att ditt AC-system fungerar som det ska. Service av AC:n är dock mer komplicerad än service av resten av bilen.

Detta är varför det krävs AC-certifierad personal i verkstäder enligt miljölagen. I den här artikeln berättar vi om vad servicen går ut på, varför man måste ha certifikat, samt hur vi kan hjälpa dig.

Vad innebär AC-service och varför behövs det?


När våren nalkas, temperaturen stiger, och du får sätta på AC:n, uppstår ofta en dålig lukt. Det beror på att AC:n inte har använts under hela vintern och har samlat på sig fukt och smuts runt förångaren.

Om du märker av den dåliga luften kan det vara dags att ge din bil den AC-service som den behöver, speciellt om det gått ett bra tag sedan sist. Vi rekommenderar nämligen regelbunden service och reparation av ditt AC-system med två års intervall. 

Bilens AC behöver också servas för att kontrollera och fylla på köldmediemängden i systemet.  Ibland kan även kompressorn, kondensorn, eller drivremmarna behöva repareras.

Det är dock köldmediet, vanligtvis freongas, som är speciellt med en AC-service. Den är skadlig för miljön om den läcker. Därför behöver alla mekaniker som hanterar AC-system ett särskilt certifikat. 

Vi påbörjar servicen genom att göra en provtryckning av systemet. Om allt fungerar som det ska, fyller vi på med gas som naturligt har gått förlorad.

Men om det finns synliga läckor, eller om vi stöter på några andra problem under provtryckningen, avbryter vi processen och rekommenderar istället en felsökning. I så fall går vi grundligt igenom AC:n för att täta till alla läckor och andra problem. 

En AC som inte underhålls har betydligt kortare livslängd. Det betyder ökade kostnader för dig som bilägare i längden. Ett AC-system i dåligt skick innebär också miljöfaror. 

Vad säger reglerna?


Som sagt måste man som mekaniker ha ett särskilt certifikat för att få göra service av AC-system. Certifikatet är ett intyg på att man har gått en utbildning inom mobila kylsystem.

Sedan 2017, då nya EU-regler trädde i kraft, krävs ett arbetsplatscertifikat, och inte som tidigare endast ett personcertifikat för att verkstaden ska få utföra service. Det är numera också krav på att du som konsument inte anlitar en icke-certifierad verkstad. 

Reglernas huvudsakliga syfte är miljömässiga. Fluorerade växthusgaser, såsom freon, skadar ozonlagret när de släpps ut. Därför måste de som hanterar och säljer fluorerade växthusgaser veta hur man minimerar läckage. 

AC-service hos Din Verkstad Syd


Om du letar efter en certifierad verkstad som kan hjälpa dig med AC-service och -reparation, står våra verkstäder i Klippan, Ängelholm, och Lund till din tjänst.

Vi har lång erfarenhet inom branschen och våra utbildade tekniker ser till att ditt AC-system är i toppform. Sedan EU:s gruppundantagsförordning trädde i kraft kan du inte bli tvingad att gå till en märkesverkstad av biltillverkaren, utan du kan gå till en självständig verkstad som våran med snabbare service och lägre priser. 

Kontakta oss därför idag om du behöver AC-service!

FAQ

Hur utförs AC-service?
En AC-service går ut på att vi kontrollerar systemet med en provtryckning. Om några problem uppstår rekommenderar vi en felsökning. Problemen kan bero på sprickor eller läckage i systemet, en dåligt fungerande kompressor, och många andra delar.


Måste man gå till en verkstad med AC-certifikat?
Ja. Sedan 2017 så har både företaget och kunden ett ansvar för att se till att verkstaden är certifierad för AC-service. Du kan enkelt kontrollera det genom att be om certifieringsnummer när du köper tjänsten.


Varför krävs ett AC-certifikat för service?
Verkstaden måste vara AC-certifierad eftersom okunnig hantering av köldmediet – oftast freongas – innebär en miljöfara. Av miljöskäl krävs alltså verkstäder på AC-certifikat.

0

Din Verkstad Syd - Klippan

Storgatan 92
264 31 Klippan

Tel: 0435 156 00
klippan@verkstadsdrift.se

www: dinverkstad.nu

Din Verkstad Syd - Lund

Malmövägen 75,
222 70 Lund

Tel: 046-39 11 93
lund@verkstadsdrift.se

www: dinverkstad.nu

Din Verkstad Syd - Ängelholm

Transportvägen 10
262 71 Ängelholm

Tel: 0431 41 46 01
angelholm@verkstadsdrift.se

www: dinverkstad.nu